Råd vid strömavbrott

Strömavbrott är vanligt förekommande och det är de allra flesta av gångerna som det beror på att det är din elcentral där hemma som har slått ut en av dina säkringar. Skulle det inte vara det så kan man ringa till sina grannar och fråga och har dom också strömavbrott så är det elverket som har vajsing på ledningarna. Vid storm kan det förekomma strömavbrott på grund av ledningar som slitits av eller stor belastning på systemet, då får elektriker jobba för fullt för att ge hushållen tillbaka sin ström så fort som möjligt.

Vad du kan göra vid strömavbrott
Om du har kontrollerat att det inte är en säkring som har gått hos dig i vilket fall du inte behöver anlita en elektriker så kan du kolla i området om en ledning gått av. Då kontaktar du ditt elbolag som har koll på elen och de ledningar som finns i ditt område så skickar dom ut en elektriker att åtgärda detta.

Om det är så att det är en säkring som har gått och du slipper anlita en elektriker så kan det ändå inte alltid vara en självklarhet vilken säkring det är som har gått. Ofta har man två elcentraler hemma, en ute och en inne, i alla fall i hus. Man kan ringa en elektriker och få guidning på telefon och de kommer lotsa dig genom allt. Om det inte är en propp som har gått inomhus så är det med största sannolikhet att det är en propp i elcentralen där ute och de är de som är huvudpropparna.

Säkringar på senare tid
Man har idag gjort det väldigt enkelt och säkert för människor idag att sköta proppar som har gått. Det finns på elcentralen helt enkelt knappar som är riktade uppåt eller neråt. I de fall där man har proppskåp så kan det fortfarande föra med sin farliga risker om man inte har kommit ihåg att stänga av huvudströmmen innan man byter propp, då kan det kännas skönt att ibland ta hjälp av en elektriker som lotsar en. Dessa nya elcentraler riktar man bara knapparna uppåt eller neråt. I läget uppåt så är strömmen på och neråt så är strömmen av, går strömmen så tittat man bara vilken av knapparna som är riktad neråt och provar att rikta den uppåt.

Överbelastning
Om det är så att du inte hittar någon uppenbar orsak till varför strömmen har slåtts ut så kan det förmodligen vara så att du har överbelastat det elektriska systemet och din elektriker kan hjälpa dig att lista ut hur du ska använda det i fortsättningen. En propp klarar nämligen inte att driva hur många apparater som helst, då slår de ut.