Om man är orolig för säkerheten där hemma när det kommer till elen så kan det kännas skönt att anlita en elektriker att sätta in en jordfelsbrytare hos dig och dins familj.

Vad är en jordfelsbrytare?
Om någon, förslagsvis ett barn skulle ta på ett föremål som är jordad och sen på samma gång ett föremål som är spänningsförande så fungerar det så att jordfelsbrytaren slår ut strömmen så att personen inte kan skada sig. Det blir billigt att anlita en elektriker att göra det jämfört med om någon skulle skada sig eller om det skulle bli ett elfel och huset tar eld. Jordfelsbrytaren är på så sätt en trygghet för dig och din familj.

Elsäkerheten i hushållen idag
Alla platser där det ska bo folk eller vistas barn som är byggda efter det slog över till tvåtusentalet ska en elektriker ha installerat en jordfelsbrytare på, det blev nämligen en lag på det vid den tiden. År 2004 så ville man också att en elektriker skulle anlitas för att installera en jordfelsbrytare om det var så att man ska ändra något med elen eller bygga ut något. Många hemmafixare gillar att pilla med sånt här själva men det rekommenderas ej, en auktoriserad elektriker är den enda som får röra sådana här grejer.

Dock så finns det jordfelsbrytare som man får koppla in själv utan elektriker. Dessa jordfelsbrytare har stämplar på sig som visar 30mA eller stämpeln 0.03 A, detta kallas för en portabel jordfelsbrytare. Man kan ha både en portabel och en fast brytare och där man vill att strömmen ska brytas sätter man brytaren då blir utfallet så att strömmen i huset kommer fortfarande fungera förutom där man satt brytaren.

Kontroll av jordfelsbrytare
Det är samma sak som med en brandsläckare, alla säkerhetsföremål i en bostad måste kontrolleras att de fyller funktion så att man kan vara trygg på att de gör det de ska. Det finns oftast en testknapp på jordfelsbrytaren, denna kan man trycka på för att se så att strömmen verkligen bryts eller inte. Om det är så att den inte gör det så är det viktigt att ta tag i detta så fort som möjligt och anlita en elektriker som kommer och kollar på det.

Man brukar inte laga en jordfelsbrytare utan man återvinner den på kommunens godkända platser för sådan här återvinning och sen så skaffar man sig en ny, kolla med din elektriker om denne kan göra detta på samma gång då han genomför kontrollen om det är så att den inte fungerar.